قیمت گوگل ادوردز Google AdWords

لیست قیمت گوگل ادوردز

عنوانپلن ۱پلن ۲پلن ۳پلن ۴پلن ۵پلن ۶
حداکثر تعداد ورود کاربر۵۰۰۰۱۰۰۰۰۲۰۰۰۰۵۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰
متوسط تعداد ورود کاربر۱۲۵۰۲۵۰۰۵۰۰۰۱۲۵۰۰۲۵۰۰۰۵۰۰۰۰
حداکثر کلید واژهنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
هزینه کلیکحداقل ۱ سنتحداقل ۱ سنتحداقل ۱ سنتحداقل ۱ سنتحداقل ۱ سنتحداقل ۱ سنت
مدیریت زمان، مکان، بودجه      
مشاوره رایگان SEO      
گزارش روزانه گوگل      
تبلیغات موبایل      
نمایشرایگانرایگانرایگانرایگانرایگانرایگان
گوگل فارسیرایگانرایگانرایگانرایگانرایگانرایگان
مدت نمایشنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
اعتبار دلار۵۰ دلار۱۰۰ دلار۲۰۰ دلار۵۰۰ دلار۱۰۰۰ دلار۲۰۰۰ دلار
هزینهتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید

لازم به ذکر می باشد، لیست قیمت گوگل ادوردز Google AdWrods بنا به نرخ دلار متغیر می باشد.

جهت مشاوره و یا سفارش هر یک از پکیج های گوگل ادوردز می توانید با شماره 05137606260 تماس حاصل فرمایید.

گوگل ادوردز Google AdWords چیست؟

تحلیل گزارش گوگل ادوردز